Wakacje w Liturgicznej Służbie Ołtarza

Wakacje w Liturgicznej Służbie Ołtarza


Podczas wakacji ministranci i lektorzy z Bolszewa z o. Mateuszem i o. Łukaszem  zwiedzali stolicę Polski. W Warszawie udało się im zobaczyć najważniejsze miejsca, takie jak: Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowy, Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach – prowadzone przez Pijarów, Świątynię Opatrzności Bożej i wiele innych miejsc.


LSO Kraków Wieczysta- Kolonia Wakacyjna, Obóz Kajakowy, Udział w Parafiadzie w Warszawie.

LSO Kraków Rakowice-Obóz Wakacyjny, 

LSO Rzeszów-Obóz Wakacyjny