Galeria zdjęć (SMP 2011)

Galeria zdjęć (SMP 2011)

11 SMP było wyjątkowe ponieważ zaczęło się już w czwartek wieczorem. Na wspólny festiwal młodości i wiary przyjechali młodzi ludzie z pijarskich duszpasterstw w Polsce: z Bolszewa, Elbląga, Łowicza, Warszawy, Poznania, Jeleniej Góry, Katowic, Łapsz Niżnych, Rzeszowa oraz z zagranicy: z Lidy i Szczuczyna na Białorusi, Strażnic w Czechach oraz z Vac i Budapesztu na Węgrzech.

Dzień czwarty: Ostatni dzień stał się pierwszym!

Dzień czwarty: Ostatni dzień stał się pierwszym!

Ostatni dzień SMP rozpoczął się zbyt wczesną pobudką. Wieczorna zabawa dała się we znaki. Modlitwa poranna, śniadanie i uroczysta Eucharystia, obiad i… odliczanie do kolejnego, tym razem EURO12-tego SMP. Zostało już tylko 365 dni.

Na rozpoczęcie dnia młodzież miała okazję pomodlić się psalmami. Po śniadaniu wszyscy udali się do kościoła parafialnego pw. Najśw. Imienia Maryi na wspólną Eucharystię, której przewodniczył o. Tomasz Jędruch, inicjator SMP.

Po Mszy Św. młodzież udała się do budynku liceum, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie 11. SMP oraz obiad. Podczas uroczystości zakończenia każdy z młodych otrzymał lekturę, którą zobowiązał się przeczytać. Grupy rozjechały się do swoich domów, a młodzież ze Wspólnoty Calasanz zabrała się za sprzątanie. Na długo w pamięci uczestników pozostaną chwile radości i modlitwy.

Kolejne Spotkanie Młodzieży już za rok. Zapraszamy!

Ewangelizacja na SMP

Ewangelizacja na SMP

W sobotnie popołudnie młodzież uczestnicząca w 11 Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej podczas akcji ewangelizacyjnej napotkała marsz ateistów i agnostyków. Jaki był efekt tego spotkania, można przeczytać poniżej…

W dniach od 13 do 16 października odbywa się 11 Spotkanie Młodzieży Pijarskiej pod hasłem „Nie wstydzę się Chrystusa”. Ponad sześciuset młodych związanych z duszpasterstwem Zakonu Pijarów w Polsce, na Białorusi, w Czechach i na Węgrzech podczas modlitw, konferencji i zabawy zbliżało się do Boga i siebie. Celem spotkania było zachęcenie do odważnego świadczenia o wierze. Punktem kulminacyjnym miała być sobotnia akcja ewangelizacyjna na krakowskim Starym Mieście. Od rana uczestnicy SMP, słuchając świadectw i konferencji, przygotowywali się do tego, by po południu – uzbrojeni w ulotki i breloczki z krzyżykiem i napisem „Nie wstydzę się Jezusa”, które mieli wręczać krakowianom i turystom – ruszyć do dzieła. I tak się stało – po godzinie 14 pierwsza grupa ok. dwustu ewangelizatorów ruszyła, a w tym samym czasie pozostali trwali na modlitwie adoracyjnej w pijarskiej świątyni pw. Przemienienia Pańskiego na Starym Mieście. I tu można było poczuć, jak to Pan Bóg pokierował tym dziełem: nasi młodzi spotkali zbliżający się do Rynku marsz ateistów. Odpowiedzią na wrogie Bogu i Kościołowi hasła był radosny śpiew i modlitwa. Oddajmy głos dziennikarzowi „Gazety Wyborczej”:

Przez pierwszą godzinę marszu wszystko przebiegało po myśli organizatorów. Jednak gdy pochód dotarł na Rynek, pod pomnikiem Adama Mickiewicza napotkał na młodych katolików, biorących udział w Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej. Chrześcijanie na Rynku prowadzili ewangelizację. Gdy zauważyli maszerujących ateistów, zaczęli śpiewać religijne pieśni: „Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia. W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień!”.
Skonsternowani ateiści nie wiedzieli, jak zareagować. Próbowali zagłuszać młodych katolików swoimi okrzykami: „Polska laicka, nie katolicka”. Chrześcijanie odpowiadali: „Nie wstydzę się Chrystusa!”. Na około piętnaście minut katolicy przejęli władzę nad marszem ateistów. Nie pomógł megafon, przez który organizatorzy starali się wykrzyczeć swoje postulaty. Chrześcijanie, do których przyłączali się przypadkowi turyści i krakowianie, śpiewali coraz głośniej: „Niechaj zstąpi duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca. Obmyj mnie i uświęć mnie. Chwała Jezusowi, który życie dał”.
Ateiści na chwilę przerwali swoje przemówienia, postanowili rozdawać chrześcijańskiej młodzieży swoje ulotki. W zamian otrzymywali różańce i krzyżyki. Obie grupy rozdzielał kilkuosobowy kordon policji.
Zrezygnowani ateiści musieli opuścić Rynek. – Idźcie z Bogiem! Polska katolicka, nie laicka – krzyczała młodzież. Na drogę zaśpiewali ateistom również piosenkę: „żegnamy was Alleluja, żegnamy was Alleluja”. (za: www.krakow.gazeta.pl)

W ten sposób nasi młodzi mieli okazję wcielić poznaną praktykę w życie…

Dzień trzeci: „Nie wstydzę się Chrystusa”

Dzień trzeci: „Nie wstydzę się Chrystusa”

Ten dzień był pełen wrażeń. Młodzież doświadczyła radości ewangelizowania i wspólnej modlitwy a także radości podczas Przeglądu Piosenki Religijnej i zabawy chrześcijańskiej.

Przedpołudniowa część dzisiejszego programu była podobna do wczorajszego. Wygłoszono konferencje i wysłuchano zaproszonych gości, którzy opowiadali o akcji „Nie wstydzę się Jezusa!”. Po obiedzie Młodzież Pijarska przeprowadziła akcję ewangelizacji ulicznej na krakowskiego Rynku.  Akcja polegała na zapraszaniu do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu mieszkańców i turystów przebywających w Krakowie. W czasie tej akcji doszło do nieoczekiwanego spotkania z uczestnikami marszu ateistów i agnostyków. Zaskoczeni obecnością na Rynku rozentuzjazmowanej Młodzieży Pijarskiej, śpiewającej piosenki religijne,  ateiści stracili wiarę w sens swojej idei J Do ewangelizatorów dołączyli przypadkowi przechodnie, dzieląc ich radość i korzystając z zaproszenia do wspólnej modlitwy w świątyni przy Pijarskiej 2.

A wieczorem… Oj, działo się! Zabawa chrześcijańska połączona z przeglądem piosenki religijnej. Gościem specjalnym był Elvis Prestley.

Dzień drugi: „Co Jezus mówi o mnie?”

Dzień drugi: „Co Jezus mówi o mnie?”

Drugiego dnia SMP uczestnicy więcej czasu poświęcili na modlitwę, przygotowanie do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz zwiedzanie pięknego Miasta Kraka.

Dzień rozpoczął się o godzinie 8.00 poranną modlitwą. Po konferencjach, przygotowanych przez ojców Tomasza Abramowicza SP i Grzegorza Misiurę SP, których tematem była relacja z Jezusem, Młodzież Pijarska miała możliwość zwiedzania najpiękniejszych miejsc Krakowa.

Wieczorem, po wyśmienitej kolacji przygotowanej przez Duszpasterstwo Akademickie Pijarów na Wieczystej, odbyła się adoracja Krzyża, sakrament pokuty i pojednania, adoracja Jezusa Eucharystycznego i Msza Święta, również przygotowana przez to duszpasterstwo. Kazanie wygłosił o. Andrzej Tupek SP, proboszcz parafii pijarskiej na Wieczystej w Krakowie. Mówił, że łatwo jest być świadkiem Jezusa, gdy jest się w kościele, ale prawdziwym wyzwaniem pozostaje świat poza jego murami. Chrześcijaninem jest ten, kto nie wstydzi się przyznać do Jezusa Chrystusa na ulicy, wśród obcych.

Dzień zakończyliśmy około północy.

Dzień pierwszy: „11. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej uważam za otwarte”

Dzień pierwszy: „11. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej uważam za otwarte”

W Liceum Pijarów w Krakowie rozpoczęło się 11. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej. Na wspólny festiwal młodości i wiary przyjechali młodzi ludzie z pijarskich duszpasterstw w Polsce: z Bolszewa, Elbląga, Łowicza, Warszawy, Poznania, Jeleniej Góry, Katowic, Łapsz Niżnych, Rzeszowa oraz z zagranicy: z Lidy i Szczuczyna na Białorusi, Strażnic w Czechach oraz z Vac i Budapesztu na Węgrzech.

Gospodarzami spotkania jest młodzież z pijarska z Krakowa. W sumie w spotkaniu uczestniczy 680 osób. Na początku grupy zaprezentowały swoje wspólnoty, wykorzystując filmiki i prezentacje przygotowane w swoich wspólnotach. Dzień zakończył się czuwaniem modlitewnym.