Miejscem tegorocznego PYM-u będzie…

Miejscem tegorocznego PYM-u będzie…

Historia PYM-ów (wakacyjnych Spotkań Młodzieży Pijarskiej) z roku na rok staje się barwniejsza. Nie tylko dzięki wydarzeniom, które są z nimi związane, ale także poprzez kraje, w których są organizowane. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 2009 r. w Wadowicach, następnie młodzież udała się do Rzymu. W 2011 r. w Madrycie prawie 2000 osób związanych z Zakonem Pijarów i św. Józefem Kalasancjuszem spotkało się podczas Światowych Dni Młodzieży. Rok później były czeskie Strážnice a w 2013 PYM gościł na Węgrzech w Kecskemét.

Dużo w ostatnich tygodniach mówi się o Ukrainie. Docierają do nas informacje o poważnej sytuacji w tym kraju. Jest jednak miejsce, gdzie ludzie są bardzo serdeczni i gościnni. Dzięki wspaniałej atmosferze i otwartości Mera Miasta, Proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Wspólnoty Sióstr Sercanek a przede wszystkim młodzieży i mieszkańców miasta tegoroczny PYM odbędzie się w Złoczowie koło Lwowa.

Tematy na kolejne PYM-y

Tematy na kolejne PYM-y

W Rio de Janeiro, Papież Franciszek prosił usilnie młodych, aby ponownie odczytali  błogosławieństwa ewangeliczne i uczynili z nich konkretny program dla własnego życia. Ojciec Święty powiedział wtedy: “Patrz, czytaj Błogosławieństwa, to ci dobrze zrobi”.

Ojciec Święty zatwierdził tematy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży, wytyczając w ten sposób etapy duchowego przygotowania, które w ciągu trzech lat doprowadzi młodych do obchodów międzynarodowego spotkania z Następcą Świętego Piotra, jakie odbędzie się w Krakowie w lipcu 2016 roku.

Chcemy przyjąć ten program i realizować go na PYM-ach. Oto tematy ŚDM, które stały się i naszymi PYM-owymi tematami:
2014 – „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3).
2015 – „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).

A w 2016 roku, w Krakowie, Młodzież Pijarska spotka się na XXXI Światowych Dniach Młodzieży. Towarzyszyć im będzie hasło: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).