Kogo będziemy gościć i kogo będziemy słuchać?

Kogo będziemy gościć i kogo będziemy słuchać?

Różne osobistości gościły na SMP: prowincjałowie, biskupi, artyści, był nawet seksuolog i przedsiębiorca… A kto w tym roku?

W pijarskiej wspólnocie w tym roku przeżywamy jubileusz 400-lecia założenia zakonu i 250-lecia kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza. Rok 2017 jest świętem zakonu pijarów i wszystkich z nim związanych, także, a może przede wszystkim, Młodzieży Pijarskiej.

Jubileuszowo podczas 17SMP przemówią do nas pijarzy. Kto taki?

Związany z SMP – można powiedzieć „rodziciel SMP” – bo od Niego wszystko się zaczęło – o. Tomasz Jędruch.

Serdeczny i radosny człowiek – wydawać by się mogło tak daleki, a taki bliski – o. Jean de Dieu.

Znany młodzieży ojciec rozpoczynający nowy rozdział w swoim życiu a poza tym dominikanie mają Szustaka a my mamy i posłuchamy Siódmiaka.

Poznajmy ich bliżej…

 

2017-03-2223-rekolekcje_006o. Tomasz Jędruch SP

urodził się w 1969 roku w Lublinie. Tam ukończył szkołę podstawową i średnią. Po maturze w 1989 roku wstąpił do Zakonu Pijarów. Po siedmiu latach przyjął święcenia kapłańskie. Pracował najpierw jako duszpasterz i katecheta w pijarskiej parafii w Jeleniej Górze, następnie jako katecheta i wychowawca w Liceum Pijarów w Krakowie. W 2003 roku został wybrany Asystentem Prowincjalnym i odpowiadał za duszpasterstwo dzieci młodzieży oraz formację zakonników. W 2007 roku został mianowany rektorem pijarskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Od 2015 r. jest proboszczem pijarskiej parafii pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie. Siedemnaście lat temu po raz pierwszy zorganizował Spotkanie Młodzieży Pijarskiej połączone z przeglądem piosenki religijnej. Wtedy wszystko się zaczęło…

 

jean-1o. Jean de Dieu Tagne SP

urodził się w 1977 r., pochodzi z Kamerunu. Początki swojego powołania wiąże z polskimi pijarami, którzy pracowali w jego miejscowości rodzinnej. Po ukończonej szkoły średniej studiował na Université Catholique d’Afrique Centrale oraz skończył specjalistyczne studia z zakresu biblistyki na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Jest założycielem stowarzyszenia BLAS, które ma na celu zabieganie o powszechny dostęp do edukacji w Afryce oraz Instytutu Praw do Edukacji w Kamerunie. Był założycielem pierwszej pijarskiej placówki w Republice Demokratycznej Konga a od września 2017 r. został przełożonym pijarów we Wiedniu i rektorem tamtejszego seminarium duchownego.

 

dsc_4166o. Mariusz Siódmiak SP

Na świat przyszedł w 1978 r. w Złotowie. W 1998 roku poszedł na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy z intencją zdania matury i wyboru drogi życiowej… i Pan Bóg go zaskoczył. Na Jasnej Górze poznał pijarów i kilka razy uczestniczył w Dniach Skupienia. Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 r. i pracował w Krakowie na Wieczystej jako duszpasterz dzieci i opiekun świetlicy parafialnej. Po ukończonych studiach z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej pracował w Poznaniu jako duszpasterz młodzieży i katecheta. Kolejnym miejscem posługi było krakowskie liceum pijarów a od września 2017 r. mieszka w Rzeszowie i jest odpowiedzialny za organizację pracy przy powstającej tam szkole.