Nasi goście

Z radością wysłuchamy i będziemy mieli okazję zadać pytania Pani Ani Golędzinowskiej i JE ks. bpowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi. Kim są i o czym będą mówić?

Anna Golędzinowska – nawrócona była modelka, aktorka mieszkająca we Włoszech, która przeżyła piękne doświadczenie nawrócenia.

bp Krzysztof Nitkiewicz – urodził się w 1960 r. w Białymstoku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1985 r., po święceniach był wikariuszem w parafii w Sokółce, studiował prawo kanoniczne w Rzymie, był wykładowcą prawa kanonicznego, a w 1992 r. podjął pracę w watykańskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, był asystentem kościelnym skautów włoskich i duszpasterzem Polaków we Włoszech, a także był postulatorem procesu beatyfikacyjnego bł. ks. Michała Sopoćki. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa kanonicznego. Od 2009 r. jest Pasterzem Diecezji Sandomierskiej.
Księdza Biskupa gościlismy podczas katechez w w ramch ŚDM Kraków 2016.

Biskup