#Calasanz2016: dzień pierwszy

#Calasanz2016: dzień pierwszy

English version below the Polish one.

Kolejny dzień dla części wolontariuszy zaczął się bardzo wcześnie. Dla innych nieco później, ale podobnie jak wczoraj wszyscy spotkali się na odprawie o godzinie 9.00 i zaczęli pracę.

W ciągu dnia docierały posiłki z innych miast. Już po 8.00 dotarła do nas pomoc z Łapsz i Jeleniej Góry, a razem z nimi uczestnicy z Krakowa. W podobnym czasie powitaliśmy pielgrzymów z Czech. Grupy obsługujące Gimnazjum i Biuro Światowych Dni Młodzieży w Bolszewie spędziły niemal cały dzień na swoich stanowiskach, dbając o zakwaterowanie naszych gości. Inne zespoły, odpowiedzialne za odbiór grup pielgrzymów także miały ręce pełne roboty. Tym bardziej, że właśnie dziś miała dotrzeć do nas najliczniejsza grupa spoza Polski. Około 9.30 przyjechali uczestnicy z Katowic, a niecałe trzy godziny później dołączył Elbląg. Po południu przybyli uczestnicy z Rzeszowa i nasi zagraniczni goście z Chile. W międzyczasie dołączyła również reszta grupy z USA, Argentyna, Portoryko, a także duchowni z Rzymu, Gabonu i Meksyku. Po południu dotarli wolontariusze z Poznania. Nasze sekcje zostały wzmocnione o nowe osoby i działały do późnych godzin wieczornych.

O 18.00 w pełnym gronie rozpoczęliśmy naszą wspólną przygodę od Mszy Świętej, która odbyła się w kościele parafialnym w Bolszewie. Msza została odprawiona w języku polskim, a wszyscy którzy nie posługują się tym językiem dzięki audycji radiowej mogli skorzystać z umiejętności naszych wspaniałych tłumaczy.

Nabożeństwem oficjalnie rozpoczęliśmy Światowe Dni Młodzieży w Bolszewie, a potem nadszedł czas na integrację.
Wszyscy zebrani w Bolszewie zgromadzili się w Artparku, miejscu przeznaczonym specjalnie na tę okoliczność przez Miasto, aby móc się lepiej nawzajem poznać. Towarzyszyło temu wiele radości, uczestnicy mieli okazję obejrzeć krótkie prezentacje każdej z zagranicznych grup i rozruszać się w czasie tańca. Zakończyliśmy część integracyjną modlitwą. Zarówno o oprawę muzyczną Mszy, jak i wieczornej modlitwy zadbali nasi chórzyści i instrumentaliści kierowani przez p.Gabrielę z Rzeszowa.

Niestety nie dla wszystkich był to koniec dnia. Niektórzy musieli zadbać o porządek po zabawie albo nawet odbyć nocny dyżur przy scenie czy podsumować cały dzień. Jednak wierzymy, że jutro wszyscy z ogromnym zapałem włączą się w przeżywanie kolejnego dnia w Bolszewie!


 

The next day started very early for volunteers. Others woke up a bit later, but nonetheless all the volunteers met at 9 o’clock and started to work. During the day more volunteers from around the Poland joined our forces. Just after 8 o’clock Łapsze Niżne and Jelenia Góra came and with them participants from Kraków. Around the same time we had a chance to welcome pilgrims from Czechia. Teams handling Gymnasium and the Office of WYD in Bolszewo spend nearly an entire day on duty, providing guests with accommodation. Crew responsible for pickup of pilgrims also had plentiful of work. Around half past 9 Katowice arrived, less than 3 hours later Elbląg joined. In afternoon participants from Rzeszów and foreign pilgrims from Chile arrived. In the meantime newcomers from USA, Argentina and Puerto Rico had been accommodated along with clergymen from Rome, Gabon and Mexico. Later Poznań volunteers arrived, strengthening our teams which could work continuously up until late evening.

At 6 PM we started our common adventure as a whole with the Holy Mass, which took place in parish church in Bolszewo. The Holy Mass had been conducted in Polish, while the foreigners could listen to translations in their languages through radio thanks to the skill of our great translators. The service officially started World Youth Day celebrations in Bolszewo.

After the Mass we all went to Art Park, place given us especially for this occasion by the City to allow us to integrate better. We made a good use of it, watching short presentations of all the foreign groups and livening up the gathering with Piarist dances. We ended celebration with evening prayer. Our choir and instrumentalists lead by Mrs. Gabriella from Rzeszów were responsible for all the live music that day. They did a really great job.

Unfortunately not for all of us it was the end of that day. Some had to care for cleanness after the celebration while others had to watch over the scene during the night. Nevertheless we believe that tomorrow we all will join in with great enthusiasm in the experience of the next day in Bolszewo!