#Calasanz2016: dzień drugi

#Calasanz2016: dzień drugi

English version below.

Wczorajszy dzień dla niektórych zakończył się po wieczornej modlitwie, dla innych dopiero dziś rano. Wielu wolontariuszy pracowało całą noc i mogli odpocząć dopiero po Mszy o godzinie 9.00, która tym razem została odprawiona w języku hiszpańskim, a nasi goście z Argentyny zadbali o jej oprawę muzyczną. Podobnie jak wczoraj dostępne były radiowe tłumaczenia na język polski, angielski, węgierski i niemiecki.

Po nabożeństwie wolontariusze zebrali swoje grupy i wyruszyli z nimi do Trójmiasta, aby odwiedzić Gdańsk, Gdynię lub Sopot. Każdy zespół miał okazję zobaczyć morze i przejść się po plaży. Znalazł się też czas na relaks w czasie wyczerpującego spaceru. Po przerwie i spróbowaniu polskich słodkości przy plaży, grupy z odnowionymi siłami wyruszyły w drogę powrotną. Większość podróżowała komunikacją miejską, więc musiała także odbyć sporą część podróży na pieszo. Zmęczone, ale zadowolone z wyprawy zespoły wróciły do Bolszewa po południu i udały się na obiad w miejsce swojego zakwaterowania.

Następnym punktem programu była krótka katecheza o 19.00, którą wygłosił diakon Rafał Stenka z Bolszewa. Po niej uczestnicy podzielili się na 32 grupy i spędzili około godziny ze swoimi liderami. Podczas spotkań mieli okazję lepiej się poznać, zintegrować, opowiedzieć o swoim kraju i jego kulturze, a także porozmawiać o Światowych Dniach Młodzieży.

Zaraz po tym wszyscy cieszyli się pogodnym wieczorem w Artparku. W powietrzu czuć było ogromną moc i radość, ale powoli trudy dnia zaczęły dawać się we znaki, a organizatorzy mieli jeszcze jedną niespodziankę. Mieliśmy okazję obejrzeć pantomimę w wykonaniu grupy kulturalnej o grzechu i o tym, że Chrystus chce wziąć go na swoje ramiona, aby nas od niego uwolnić. Dzień zakończył się wspólną modlitwą.

Harmonogram był napięty, ale udało się zrealizować wszystkie zaplanowane punkty. Kolejny dzień w Bolszewie możemy uznać za bardzo udany. Mamy nadzieję, że do jutra wszyscy zregenerują siły, bo czeka nas moc wrażeń!


The day started with the Holy Mass at 9.00 a.m, which this time was celebrated in Spanish and our guests from Argentina took care of the musical setting. The radio translation system was available for 4 languages: English, Polish, Hungarian and German.

After the service the volunteers gathered their groups and went with them to the Tri-City to visit Gdańsk, Gdynia and Sopot. Each team had a chance to see the sea and walk along the beach. There was also a time to relax during the long walk. After the break and tasting Polish sweets on the beach, regenerated groups set out back. Most of them used the public transport, therefore they also had to walk a bit. All the teams were really tired, but satisfied after the expedition. They returned to Bolszewo in the afternoon and went to the dinner at their place of accommodation.

The next point of the agenda was a brief catechesis at 7 PM This part of the meeting was conducted by the deacon Rafał Stenka from Bolszewo. After that, the participants were divided into 32 groups and spent about an hour working with their leaders. During the meetings they had an opportunity to get to know each other, to integrate, to tell others about their countries and cultures, as well as to talk about the World Youth Day.

Right after that, we all enjoyed the Evening of Joy in the Artpark. We also had a chance to watch the pantomime performed by the drama group. Its main idea was that Christ wants to take our sin on His arms. The day ended with a prayer.

The schedule was tight, but we managed to accomplish all the points planned. Another day in Bolszewo can be considered as a very successful one. We hope that everyone will relax till tomorrow because a lot of interesting activities are still waiting for us.