CZYŚCI–PRZEZROCZYŚCI

CZYŚCI–PRZEZROCZYŚCI

I hurried into the local 1Z0-062 Dumps department 1Z0-062 Dumps store to grab1 Cisco 300-070 pdf some last minute Cisco 300-070 pdf Chirsmas gifts. I looked at Cisco 300-070 pdf all the people and grumbled2 to myself. I 1Z0-062 Dumps would be in here forever and I just 1Z0-062 study guide pdf had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished that I could 70-346 exam questions just sleep 70-346 exam questions through Chirsmas. But I hurried the best 1Z0-062 Dumps I could through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to 70-412 exam questions myself at the prices of all Studyguidedump these toys, and 70-346 exam questions wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself 70-346 exam questions in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw Lastestexam a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept 1Z0-062 study guide pdf touching6 her hair Lastestexam and he 70-346 exam questions 70-412 exam questions held her 1Z0-062 study guide pdf so gently. I could not 1Z0-062 study guide pdf seem Cisco 300-070 pdf to help 1Z0-062 Dumps myself. I just kept Lastestexam loking over at the little boy and wondered who the doll 1Z0-062 Dumps was for. I watched Cisco 300-070 pdf him Lastestexam Cisco 300-070 pdf turn to a woman and he called his aunt by name and said, „Are you sure I don’t have enough money?” She replied a Cisco 300-070 pdf bit impatiently, „You know that you don’t have enough money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to go and get some other things and would 1Z0-062 Dumps be back in a few minutes. 70-346 exam questions And Studyguidedump then she left the aisle. The boy continued to 70-412 exam questions hold the doll. 70-346 exam questions After a bit I Studyguidedump asked the boy who the doll was for. He said, „It 70-412 exam questions is the doll my sister wanted so badly 70-412 exam questions for Chirsmas. She just knew that Santa would bring Studyguidedump it. „I told him that maybe Santa was going to 1Z0-062 study guide pdf bring it . He said, „No, Santa can’t 70-346 exam questions go where 1Z0-062 Dumps my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take to 1Z0-062 study guide pdf her. „I asked him where his siter was. He looked at me with the saddest eyes and said, „She 70-346 exam questions was gone to be with Jesus.

My Daddy says that 1Z0-062 study guide pdf Mamma is going to have 1Z0-062 Dumps 1Z0-062 Dumps to go be Cisco 300-070 pdf with her.” My heart Lastestexam nearly stopped beating. Then the 70-346 exam questions boy looked at me again and said, „I told my Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him to tell her to wait till I got back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love 70-346 exam questions Studyguidedump 1Z0-062 study guide pdf to. He pulled 70-346 exam questions out 1Z0-062 Dumps some picture he’d Studyguidedump had taken Cisco 300-070 pdf at 70-346 exam questions Studyguidedump the Lastestexam front of the store. He said, „I want my Mama to take this with her so the dosen’t ever Cisco 300-070 pdf forget me. I love my Mama so very much and I wish she dind not have to Lastestexam leave me.But Daddy says she will need to be with 1Z0-062 study guide pdf 1Z0-062 study guide pdf my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. Studyguidedump While he Studyguidedump was not looking I reached into my purse 70-346 exam questions and pilled out a handful Lastestexam Lastestexam of 1Z0-062 Dumps bills. I asked the little boy, „Shall we count that miney 70-412 exam questions one more time?” He grew excited and said, „Yes,I just know it has to be Studyguidedump enough.” So Cisco 300-070 pdf I slipped my money in with his and we began to count it 70-346 exam questions . Of course it was plenty for the 70-412 exam questions doll. Cisco 300-070 pdf He 70-412 exam questions softly said, „Thank you Jesus for giving 1Z0-062 Dumps me enough money.” Then the boy said, „I just asked Jesus to give me enough money to buy this Cisco 300-070 pdf 1Z0-062 study guide pdf doll so Mama can take it with her to give my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask him Lastestexam give for enough to buy my Mama a white rose, but Studyguidedump I didn’t ask him, but he gave me enough Studyguidedump to buy 1Z0-062 study guide pdf the doll and a rose for 1Z0-062 Dumps my Mama. She 1Z0-062 study guide pdf loves white 70-412 exam questions rose so much. „In a few minutes the aunt came 70-412 exam questions back and I wheeled my cart 1Z0-062 study guide pdf away. I could Lastestexam not keep from thinking 70-346 exam questions about the little 70-412 exam questions boy as I finished my shoppong in a ttally different spirit than when I Studyguidedump had started. And I Studyguidedump kept 1Z0-062 Dumps remembering a story I had 1Z0-062 study guide pdf seen in the newspaper several days Cisco 300-070 pdf earlier about Cisco 300-070 pdf a drunk driver 1Z0-062 study guide pdf hitting a car and killing7 a little Lastestexam girl and the Mother Cisco 300-070 pdf was 70-412 exam questions in serious condition. The family was deciding on whether to remove the life 70-412 exam questions support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper 1Z0-062 Dumps where the family had disconnected the life support and the young woman had died. I could 70-412 exam questions not forget the little boy and just kept wondering if the two 70-412 exam questions were somehow connected. Later that day, I could not help myself 70-412 exam questions Studyguidedump and Studyguidedump I went out and bought aome white roses and Lastestexam took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left Lastestexam there Lastestexam in tears, thier life changed forever. The Lastestexam love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

To hasło tegorocznego SMP na które zapraszamy do Krakowa. Odbędzie się ono w dniach od 9–11 X w obiektach Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

Relacja codzienna, program, szczegóły

Podczas SMP będziemy rozważać jedno z błogosławieństw, które Papież Franciszek zaproponował w tym roku jako temat przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016r. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).

Zapraszamy młodzież z pijarskich środowisk i przyjaciół.

Garść informacji o spotkaniu

Wyżywienie: kolacje i śniadania: kanapki oraz herbata – proszę by każdy uczestnik przywiózł po jednym produkcie (pasztet, dżem, konserwa, itp.); obiady jednodaniowe.

Koszt: 70 zł/osoba, oczywiście z płatności zwolnieni są opiekunowie. W koszt wliczone jest zakwaterowanie, wyżywienie, nocleg podłogowy oraz koszulka.

Recepcja: będzie funkcjonować w budynku LO od godz. 17.00. Tam będzie można: uiścić należność, pozostawić przywieziony prowiant.

Opieka nad uczestnikami Spotkania: spoczywa na barkach opiekunów, z którymi przyjedzie młodzież. O porządek zewnętrzny dbać będą organizatorzy we współpracy z MŁODZIEŻĄ PIJARSKĄ z Krakowa.

Uczestnicy: 16+

Zgłoszenia: do 28 września

Należy ze sobą zabrać: legitymację szkolną lub studencką, śpiwór, karimatę lub materac, rzeczy osobiste.