Pijarskie Dni Skupienia nt. wolności

Pijarskie Dni Skupienia nt. wolności

Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę – te słowa z Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 6,12) były mottem odbywających się w dniach 5 – 7 grudnia br. w Krakowie kolejnych Pijarskich Dni Skupienia.

Wspomniany turnus tym razem zaadresowaliśmy do studentów i okazało się, że pomysł był trafiony. Na weekend do pijarów przyjechało ich aż dziewiętnastu. Gościliśmy chłopaków z Krakowa i okolic, z Limanowej, Poznania, Zielonej Góry, Nowego Targu, Jeleniej Góry i z Milówki. Większość z nich uczestniczyła w naszych rekolekcjach po raz pierwszy. Byli nawet i tacy, którzy już zapowiedzieli swój udział w kolejnych turnusach.

Przez wszystkie trzy dni towarzyszył nam temat wolności i pytania o to, jak tę wolność właściwie rozumieć. Nie zabrakło również pytań związanych z powołaniem do kapłaństwa i do życia zakonnego. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że starym zwyczajem naszych rekolektantów znów gościło nasze pijarskie seminarium. Młodzi mogli nie tylko porozmawiać z klerykami i formatorami, ale także przyglądać się (nie koniecznie z ukrycia) ich codziennemu życiu.

W tym miejscu w imieniu własnym i wszystkich uczestników tegorocznych PDS-ów wyrażam wdzięczność o. Tomaszowi – rektorowi WSD oraz całej seminaryjnej Wspólnocie za gościnność, bardzo życzliwe przyjęcie i pomoc, okazaną w czasie tych i poprzednich turnusów.

o. Piotr Recki SchP