Kurs ewangelizacyjny „Nowe życie z Bogiem”

W dniach 28-30 listopada br., w budynku pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Pokoju w Łowiczu, odbył się kurs ewangelizacyjny pod nazwą „Nowe Życie z Bogiem”. Celem trzydniowego kursu było głoszenie Dobrej Nowiny w oparciu o treści Kerygmatu, osobiste doświadczenie prawdy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, wcielenie jej w życie przez uczestników kursu.

W programie kursu znalazły się min.: Eucharystia, konferencje, dynamiki, modlitwa charyzmatyczna i wstawiennicza, sakrament pokuty i pojednania, dzielenie się przeżywaniem wiary, wspólne posiłki, rekreacja. Uczestnikami kursu była młodzież licealna, pochodząca ze szkół pijarskich w Bolszewie, Elblągu, Łowiczu, Krakowie, z parafii Kraków- Wieczysta pw. Matki Bożej Ostrobramskiej, oraz kilkoro uczestników spoza środowiska pijarskiego. Do ekipy głoszącej należeli o. Jacek Wolan SP, al. Przemysław Kołacki SP, Marcin, Michał, Wiktoria.

W sumie w kursie wzięło udział 40 uczestników. Dziękujemy wspólnocie pijarskiej z Łowicza wraz z wolontariuszami z liceum za gościnę i wsparcie organizacyjne, przygotowywanie śniadań i kolacji, udostępnienie pomieszczeń liceum do przeprowadzenia kursu i wkład serca w staranie o przyjęcie wszystkich gości. Wszystkim uczestnikom kursu życzymy wielu łask Bożych, czerpania sił z owoców kursu i trwania przy Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu i Odkupicielu świata.

al. Przemysław Kołacki SP