Bardzo ważna informacja

Bardzo ważna informacja

Drodzy PYM-owicze i Przyjaciele,
w związku z niepewną sytuacją na Ukrainie, po licznych konsultacjach i w porozumieniu z naszymi Przyjaciółmi ze Złoczowa niestety w tym roku rezygnujemy z organizacji PYM-u na Ukrainie.
Mamy nadzieję, że wszelkie wysiłki, jakie zostały już podjęte w Złoczowie nie pójdą na marne i w przyszłości będziemy mogli skorzystać z gościnności mieszkańców tego pięknego miasta. 
W tym miejscu chcemy podziękować ks. Michałowi, proboszczowi parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Złoczowie oraz Wspólnocie Sióstr Sercanek za pomoc i otwarcie na młodzież pijarską. Szczególne jednak podziękowania kierujemy do złoczowskiej młodzieży i ich rodziców, którzy tak chętnie chcieli nas przyjąć w swoich domach i swoich rodzinach.   
Wciąż dochodzą do nas smutne informacje dotyczące sytuacji na Ukrainie.
Nie zapominajmy o modlitwie o pokój w tym kraju i Boże błogosławieństwo dla jego mieszkańców.