Dzień pierwszy: „11. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej uważam za otwarte”

Dzień pierwszy: „11. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej uważam za otwarte”

W Liceum Pijarów w Krakowie rozpoczęło się 11. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej. Na wspólny festiwal młodości i wiary przyjechali młodzi ludzie z pijarskich duszpasterstw w Polsce: z Bolszewa, Elbląga, Łowicza, Warszawy, Poznania, Jeleniej Góry, Katowic, Łapsz Niżnych, Rzeszowa oraz z zagranicy: z Lidy i Szczuczyna na Białorusi, Strażnic w Czechach oraz z Vac i Budapesztu na Węgrzech.

Gospodarzami spotkania jest młodzież z pijarska z Krakowa. W sumie w spotkaniu uczestniczy 680 osób. Na początku grupy zaprezentowały swoje wspólnoty, wykorzystując filmiki i prezentacje przygotowane w swoich wspólnotach. Dzień zakończył się czuwaniem modlitewnym.